Eleri’s Wales coast path & Offa’s Dyke walk

Created by Hope House December 30th, 2023

Story

Dechreuais gerdded y 1047milltir ar Lwybr yr Arfordir rai blynyddoedd yn ôl, ond cefais fy ysgogi i’w gwblhau rwan, er mwyn codi a chyfrannu arian i Hosbis Tŷ Gobaith er cof am fy ŵyr, Leo James. Bu farw Leo’n annisgwyl ar Chwefror yr 11eg, 2023 gan ein gadael ni wedi’n difrodi’n llwyr. Doedd o ddim ond 2 oed. Rhoddodd Tŷ Gobaith gyfle i dreulio amser amhrisiadwy gyda Leo i brosesu’r digwyddiadau brawychus wedi iddo ein gadael. Mae gen i ychydig dros 100 milltir i gwblhau ardal De Orllewin Llwybr yr Arfordir ac rwy’n gobeithio gorffen hynny erbyn dechrau’r flwyddyn nesaf I started walking the 1047 mile route some years ago but have been spurred on to finish it in order to raise & donate money for Hope House hospice in memory of my grandson Leo James. Leo passed away unexpectedly on the 11th February 2023, leaving us all absolutely devastated. He was only 2 years old. Hope house gave us the opportunity to spend precious time with Leo and process the horrifying events after he’d passed away. I have just over 100 miles of the South West area of the Coastal Path to complete and I hope to finish by the beginning of next year.

Updates